1. محسن خلیلی , علوم سیاسی حرف ندارد! علوم سیاسی حرف دارد!: علم سیاست یا علوم سیاسی؟ , وضعیت رشته علوم سیاسی؛ اکنون و آینده , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
 2. محسن خلیلی , اندرباب چرایی انفعال قاجاران در روابط خارجی , نخستین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
 3. محسن خلیلی , من دولت تعیین می‌کنم! من تو دهنِ این دولت می‌زنم! , همایش ملی دولت پژوهی؛ واکاوی های نظری، کاربردی و آسیب شناختی , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
 4. محسن خلیلی , رهگذار تاریخی و لحظه‌های سازنده در فرآیندِ دولت‌سازیِ پساانقلاب اسلامی , همایش ملی دولت پژوهی؛ واکاوی های نظری، کاربردی و آسیب شناختی , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
 5. محسن خلیلی , پارسی‌گردانیِ آشفته‌سازِ Constitution , وضعیت فکر سیاسی در ایران معاصر , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
 6. محسن خلیلی , دردسرسازیِ تاریخ در برساختنِ سیاست‌خارجی , گفتگوی فرهنگی ایران و افغانستان , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
 7. محسن خلیلی , نظریه‌ی سیاسیِ یک سازمانِ اطّلاعاتی , همایش ملی اطلاعات و مردم , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
 8. محسن خلیلی , هشدارهای نهفته در نشانه های چندگانه راه جدید ابریشم , همایش بین المللی جاده ابریشم , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
 9. محسن خلیلی , بایستگیِ تاریخ‌دانی در بازشناسیِ بنیان‌هایِ تاریخیِ زایشِ قوانین‌اساسی , تاریخ و علوم سیاسی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۸
 10. محسن خلیلی , بایستگیِ تاریخ‌دانی در بازشناسیِ بنیان‌هایِ تاریخیِ زایشِ قوانین‌اساسی , همایش تاریخ و علوم سیاسی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۸
 11. محسن خلیلی , بازنگری درس های تاریخ‌پایه در دوره کارشناسی علوم سیاسی , چشم انداز دانش سیاسی در ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۳
 12. محسن خلیلی , فراتحلیلِ مضمونِ دوستی/ دوستانِ سیاست خارجی در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی , همایش حکمرانی، سیاست و دوستی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۶
 13. محسن خلیلی , نقش‌مایه‌های چندگانه‌ی مجلس شورای ملّی دوره‌ی چهاردهم در بحران آذربایجان , سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۶
 14. محسن خلیلی , فراتحلیلِ مضمونِ انتخابات در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی , همایش جغرافیای انتخابات , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۰
 15. محسن خلیلی , آفرینشِ نشان‌ویژه‌یِ صلحِ ایرانی (Pax Irannica) در سیاست خارجی ایران , همایش صلح و روابط بین الملل: رویکرد ایرانی – اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
 16. محسن خلیلی , نوشین خلیلی , پارسی‌گردانیِ انگارگانیِ واژ‌ه‌گان سیاسی , ترجمه، التقاط فرهنگی و هویت ملی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸
 17. محسن خلیلی , شیعیان در فرآیندِ نوینِ قانونِ اساسی‌سازی، مطالعه موردی: قانون اساسی افغانستان , همایش ژئوپلیتیک شیعه , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶
 18. محسن خلیلی , نمانام باژگونه در سیاست خارجی خاورمیانه ای ایران , امنیت منطقه ای در پرتو تحولات جهانی: تحلیل علمی دگرگونی های خاورمیانه , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۰
 19. محسن خلیلی , بُن‌پار‌های جغرافیایی در قوانین اساسی جدید، مطالعه‌ی موردی: افغانستان و عراق , همایش ملی جغرافیای سیاسی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۸
 20. محسن خلیلی , سیدمرتضی حسینی , سیدمحسن موسوی زاده جزایری , تعمیقِ شهر شاد، تقویت شهروندان بانشاط و تلطیفِ کهن الگویِ غمین شهرِ مذهبی , چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۰
 21. محسن خلیلی , پایه ی اخلاقیِ کناکنش ها در سیاست خارجی: منافع ملّی یا ایده نولوژی؟ , سیاست اخلاقی و اخلاق سیاسی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۴
 22. سمیه زمانی , محسن خلیلی , واکاوی معنایی قطعنامه‌ی 598 , همایش زبان و مفاهیم علوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
 23. محسن خلیلی , نقش مجلس شورای ملّی دوره‌ی چهاردهم در پایان بحران آذربایجان , سومین همایش تخصصی تاریخ مجلس , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
 24. محسن خلیلی , بررسی و تحلیل چالش های امنیتی مرزهای استان سیستان و بلوچستان , همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش ها و رهیافت ها , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱/۳۰
 25. محسن خلیلی , نبردِ مرگ و زندگی: جست‌وجویِ راهی برای ماندگاریِ تاریخ , تاریخ و همکاری های میان رشته ای , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۶
 26. محسن خلیلی , بن‌مایه‌یِ دگرگون‌شونده‌یِ ژنومِ ژئوپولیتیک در خاورمیانه‌ی عربی , همایش اسلام و تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه و شمال آفریقا , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۳
 27. محسن خلیلی , رضا دانشمندی , سیدمحسن موسوی زاده جزایری , دموکراسی دیجیتالی، جهانی شدن و فرگشت حقوق بشر آسیب شناسی قانون اساسی ایران , همایش ملی فضای مجازی و سیاست , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۱۲
 28. محسن خلیلی , رضا دانشمندی , نسترن صالحنیا , تجربه دولت الکترونیک در ایران :کامیابی ها و ناکامی ها: (مطالعه موردی: پلیس+10 در مشهد) , همایش ملی فضای مجازی و سیاست , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۱۲
 29. محسن خلیلی , دولت الکترونیک درکشاکش با دموکراسی الکترونیک , همایش ملی فضای مجازی و سیاست , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۱۲
 30. محسن خلیلی , تشخص و تمایز علوم سیاسی در دانشگاههای گوناگون:بایستگی های تأسیس مکتبِ خراسان بزرگ در علوم سیاسی , همایش رویکرد ایرانی به دانش سیاست , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۰۵
 31. محسن خلیلی , مجلس شورای ملی در نقش راهرویی برای بنیادگذاری سلطنت مطلقه: سومین بازنگری در تاریخ تحول قانون اساسی مشروطه , دومین همایش تخصصی تاریخ مجلس , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۰۴
 32. محسن خلیلی , دولت اسلامی: پیش شرط اقتصاد اسلامی / توسعه اسلامی , دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۹
 33. محسن خلیلی , کاربست مدل تصمیم گیری جیمز روزنا در پژوهش های تاریخی، مطالعه موردی ایران:ایران دوران قاجاریه , آموزش و پژوهش روابط بین الملل در ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۲۵
 34. محسن خلیلی , دولت / ملت سازی در جهان اسلام: مطالعه موردی مدل مالزی , همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 35. محسن خلیلی , نمایندگی/ سخن‌گویی جهان اسلام: چیستی ادعا و کیستی مدعی , همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 36. محسن خلیلی , شالوده شکنی انترناسیونالیسم اسلامی در نگرش خبرگان قانون اساسی , همایش نظام بین الملل موجود و نظام بین الملل مطلوب , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۶
 37. محسن خلیلی , روشنفکری دینی و زایش رنجیدگی خاطر همگانی , دومین همایش نواندیشی دینی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۲۰
 38. محسن خلیلی , ناهمسانی ارزش اسناد تاریخی در گزارش مکتوب رویدادها , همایش آموزش و پژوهش تاریخ در ایران:آسیب ها و راهکارها , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۱۷
 39. محسن خلیلی , کاربست فرضیه در پژوهش های تاریخی , همایش آموزش و پژوهش تاریخ در ایران:آسیب ها و راهکارها , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۱۷
 40. محسن خلیلی , فهیمه آزموده , پس زمینه تاریخی / اندیشه ای سیاست خارجی تعالی گرا , همایش ملی معناگرایی در علوم سیاسی و روابط بین الملل , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۰۸
 41. محمدجواد رنجکش , محسن خلیلی , ناهمانندی برداشت های ذهنی از مفهوم تهدید به منزله عامل واگراییِ کشورهای خلیج فارس , بیستمین همایش بین المللی خلیج فارس , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۰۱
 42. محسن خلیلی , پندار نادرست در سیاست خارجی ایران , دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۰۴
 43. محسن خلیلی , آینده شناسی جهت‌گیری‌ سیاست خارجی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی , دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۰۴
 44. محسن خلیلی , محمدجواد رنجکش , سوده خسروی , لیلا دستغیب , میمنت عطاریانی , علی کافیان صفری , سمیّه نیّر , آینده شناسی جهت گیری سیاست خارجی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی(کاربست مدلswotدر رفتارشناسی روابط خارجی) , دومین همایش بازنگری روابط ایران وکشورهای آسیای مرکزی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۰۴
 45. محسن خلیلی , مفهوم عدالت در نگرش مجلس خبرگان قانون اساسی , عدالت و سیاست , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۲۱
 46. محسن خلیلی , بنیان گذاری گروه درس های روش شناسی در دوره کارشناسی علوم سیاسی , همایش بین المللی علوم انسانی در ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 47. محسن خلیلی , مشروطه خواهی در سرگذشت حاجی بابای اصفهانی و سیاحت نامه ابراهیم بیک , پنجمین همایش مشروطه پژوهی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۱۳
 48. محسن خلیلی , نشانگان مشروطه خواهی در سرگذشت حاجی بابای اصفهانی و سیاحتنامه ابراهیم بیک , پنجمین همایش مشروطه پژوهی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۱۳
 49. محسن خلیلی , نشانگان مشروطه‌خواهی در سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی و سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌بیک , پنجمین همایش مشروطه‌پژوهی: مشروطه‌خواهی و روشن‌فکری در ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۱۳
 50. محسن خلیلی , پیشینه اندیشه دولت متمرکز اقتدارگرا در متن مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی , نخستین همایش تخصصی تاریخ مجلس , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۳۱
 51. محسن خلیلی , نسترن صالح نیا , آینده شناسی جهت گیری سیاست خارجی ایران با استفاده از مدلswot , ایران،سیاست،آینده شناسی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۱۱
 52. محسن خلیلی , همسانی / ناهمسانی فرضیه و سناریو در پژوهش های علوم سیاسی , ایران،سیاست،آینده شناسی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۱۱
 53. محسن خلیلی , رضا دانشمندی , همسانی/ناهمسانیِ فرضیه/ سناریو در پژوهش‌ِ علوم‌سیاسی , چهارمین همایش سالانه همایش انجمن علوم سیاسی ایران(ایران، سیاست، آینده‌شناسی) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۱۱
 54. محسن خلیلی , نسترن صالح نیا , آینده‌شناسی جهت‌گیری‌ سیاست خارجی ایران با استفاده از مدل SWOT، سیاست‌خارجی ایران در افغانستان پس از تهاجم آمریکا , چهارمین همایش سالانه همایش انجمن علوم سیاسی ایران(ایران، سیاست، آینده‌شناسی) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۱۱
 55. محسن خلیلی , فهیمه آزموده , امنیت انرژی ، سیاست خارجی ایران و اتحادیه اروپا , همایش ملی نفت و سیاست خارجی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۱۱
 56. محسن خلیلی , معناشناسی مفهوم سیاست خارجی در روزنامه کاوه , آموزش زبان فارسی و زبان شناسی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۳
 57. محسن خلیلی , روشنفکری دینی و رنجیدگی خاطر همگانی , دومین همایش نواندیشی دینی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۲۴
 58. محسن خلیلی , کاربست آرمان های اخلاقی در کردار خارجی کشورها: صلح یا جنگ؟ , همایش اخلاق و روابط بین الملل , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۸
 59. محسن خلیلی , تحول سیاست خارجی ایران در برنامه های پنج ساله توسعه , همایش بین المللی تحولات ایران و جهان , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۱۵
 60. محسن خلیلی , راهکارهای بهینه/کاربرد سازی علوم سیاسی:حضور مؤثر در نهادهای تصمیم گیری , وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۳
 61. محسن خلیلی , عباس کشاورز شکری , محمد رادمرد , کیفیت فرضیه ها در پایان نامه های دکتری علوم سیاسی گرایش مسایل ایران , وضعیت پژوهش در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۳
 62. عباس کشاورز شکری , محسن خلیلی , وضعیت رشته علوم سیاسی در دانشگاه فردوسی مشهد , وضعیت پژوهش در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۳
 63. محسن خلیلی , نظام حقوق اساسی مقایسه ای و دانش مطالعات منطقه ای , همایش مطالعات منطقه ای:بنیادهای نظری و کاربرد آن برای ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۱۶
 64. محسن خلیلی , تاریخ شفاهی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , تاریخ نگاری انقلاب اسلامی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۰۶
 65. محسن خلیلی , خود / دیگر شناسی در متون تاریخی:خواجه رشیدالدین و جامع التواریخ , ایران فرهنگی:گذشته حال آینده , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰/۲۴
 66. محسن خلیلی , جایگاه نفت در مناسبات خارجی ایران , همایش بین المللی صد سال نفت در ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۱۹
 67. محسن خلیلی , هواداری ملک الشعرای بهار از اندیشه تأسیس دولت مقتدر مرکزی , بزرگداشت ملک الشعرای بهار , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۶
 68. محسن خلیلی , مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , هفتمین کنفرانس دو سالانه انجمن بین المللی مطالعات ایرانی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۱۰
 69. محسن خلیلی , فرایند تدوین و تصویب قانون اساسی جدید عراق , هیجدهمین همایش بین المللی خلیج فارس , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳/۲۷
 70. محسن خلیلی , پیشنهاد پنج درس جدید در دوره کارشناسی علوم سیاسی , آموزش علوم سیاسی:چشم انداز و راهکارها , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳/۰۷
 71. محسن خلیلی , کاربست مدل تصمیم گیری جیمز روزنا در پژوهش های تاریخی , روش ها و رهیافت های نوین در آموزش و پژوهش رشته روابط بین الملل , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۲۵
 72. محسن خلیلی , چالش های اجرای قانون اساسی در افغانستان , تحولات افغانستان , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲/۱۲
 73. محسن خلیلی , تاریخ شفاهی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , نخستین همایش تاریخ شفاهی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲/۱۶
 74. محسن خلیلی , مدیریت شهری و انتخاب شهردار , کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهرداری , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲/۰۲
 75. محسن خلیلی , رویکرد تاریخی به آسیب‌شناسی روند توسعه‌ی سیاسی در ایران , همایش توسعه و فرهنگ با تأکید خاص بر مسائل استان خراسان , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۴/۰۸
 76. محسن خلیلی , بازنمایی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی(انتخاب نهم در چنبره جهانی‌سازی سیاست و اقتصاد) , همایش اقتصاد و انتخابات , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۳/۰۴
 77. محسن خلیلی , پیدایی و پایایی تئوریک انقلاب اسلامی , آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۱/۱۷