1. محسن خلیلی , محمود باهوش فاردقی , ساخت دوگانه دولت سازی نوین افغانستان , سیاست- دانشگاه تهران , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۶۴۷-۶۶۵
 2. ابوالقاسم شهریاری , محسن خلیلی , حسین اکبری , سنجش تساهل سیاسی و عوامل مؤثر بر آن: نمونه‌پژوهی، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , پژوهش های راهبردی سیاست , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۸۹-۱۲۱
 3. ابوالقاسم شهریاری , محسن خلیلی , حسین اکبری , بررسی عوامل موثر بر آگاهی از حقوق اساسی؛ نمونه پژوهی، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , جامعه شناسی کاربردی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۱۴۷-۱۶۸
 4. محسن خلیلی , بایستگیِ ‌بنیاد نهادن ‌مکتب ‌خراسان ‌بزرگ‌ در علوم ‌سیاسی , خاورپژوهی سیاسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۸-۳۵
 5. محسن خلیلی , دوگانه‌ی مشروطه: تجربه‌های آشنا، فقدانِ نظریه , ممالک محروسه , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۸۵-۹۷
 6. محسن خلیلی , صدیقه هاشمی , چرایی فقدان فدرالیسم در قانون اساسی 1382 افغانستان , جغرافیای سیاسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۶۷-۹۴
 7. محسن خلیلی , پارسی گردانی انگارگانی واژگان سیاسی: نمونه پژوهی سیاسی، لیبرالیسم , پژوهشنامه علوم سیاسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۳۹-۶۶
 8. محسن خلیلی , کشاکشِ دولت الکترونیک با دموکراسی الکترونیک , دولت پژوهی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱-۳۲
 9. محسن خلیلی , امیر عباسی خوشکار , مجید شمس الدینی نژاد , فرهنگ سیاسی نخبگان زمانه برآمدن و برافتادن پهلوی اول , پژوهشنامه علوم سیاسی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۷-۳۶
 10. محسن خلیلی , دشواره‌ی هویت در روایت صادق‌خانِ مستشارالدّوله از مشروطیت , ممالک محروسه , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۵۶-۷۳
 11. محسن خلیلی , مؤلّفه های جغرافیاپایه در قوانین اساسی جدید افغانستان و عراق , جغرافیای سیاسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۹-۵۲
 12. ابوالقاسم شهریاری , محسن خلیلی , حسین اکبری , سنجش رابطة سرمایة اجتماعی با تساهل مذهبی (نمونه‌پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد) , مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱-۳۱
 13. سمیه زمانی , محسن خلیلی , بازنمایی دیگری در قالب کارگزاران اجتماعی در روزنامه های قانون و کاوه , جستارهای سیاسی معاصر , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۷۷-۱۰۵
 14. محسن خلیلی , امیر عباسی خوشکار , برابرسنجیِ مفهومی آموزه‌هایِ سه‌گانه‌یِ سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ امّ‌القرا، تمدّن ایرانی، ائتلاف/ اتّحاد , تحقیقات سیاسی بین المللی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۸۳-۲۱۸
 15. محسن خلیلی , جهانگیر حیدری , حسین اصغری ثانی , هادی صیادی , ژنوم‌های ژئوپلیتیکِ تأثیرگذار بر کُدهای رفتاری در سیاست‌خارجی ایران و روسیه , سیاست جهانی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۴۱-۷۱
 16. محسن خلیلی , محمود باهوش فاردقی , برابرسنجی نگاه ایرانی به یورش آمریکا به افغانستان , تحقیقات سیاسی بین المللی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۴۱-۷۹
 17. حسین جعفرزاده بهابادی , محسن خلیلی , بازتابِ سمت‌گیری سیاست خارجی درگفتارها و نوشتارهای آیت‌الله‌ خامنه‌ای 1388-1368 , سیاست خارجی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۴۱-۶۹
 18. محسن خلیلی , فاطمه صلواتی , گسترده سازی و استمرار تحریم ها علیه ایران/ بنیان‌ زبرنظری سازو کار تحریم/ توازن در ساختار نظام بین‌المللی , مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۲۱-۱۴۰
 19. فاطمه دانشورمحمدزادگان , سمانه شفیع زاده , محسن خلیلی , دکترین نیکسون و سیاست نفتی ایران در دهه 1350 بررسی مقایسه‌ای براساسِ مدل پیوستگی روزنا , پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۴۴-۶۹
 20. محسن خلیلی , جهانگیر حیدری , هادی صیادی , پیوندِ ژنگانِ ژئوپلیتیک و سیاست‌خارجی، نمونه‌پژوهی: پاکستان و ایران , مطالعات شبه قاره , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۹۵-۱۲۶
 21. محسن خلیلی , جهانگیر حیدری , حسین اصغری ثانی , فعّال سازیِ ژنوم های قدرت آفرین/ خاموش‌سازیِ ژنوم‌های قدرت‌زدا (نمونه‌پژوهی: قطر) , مطالعات آینده پژوهی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۷۷-۱۲۲
 22. محسن خلیلی , حسین جعفرزاده بهابادی , بازنمایی الگویِ صدور انقلاب در اندیشه‌ی سیاسی رهبر معظم انقلاب اسلامی (1368 تا 1388) , پژوهشنامه انقلاب اسلامی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۲۵-۴۹
 23. محسن خلیلی , جهانگیر حیدری , منیر یاری , ژنگان ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس سنجش همگرایی/ واگرایی درون منطقه ای با بهره گیری از تکنیک SWOT , راهبرد , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۱۲۷-۱۵۸
 24. محسن خلیلی , مهدیه انتظاری , سیاست خارجی بایسته از دیدگاه ملکم‌خان , مطالعات تاریخ فرهنگی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۶۳-۸۶
 25. محسن خلیلی , جهانگیر حیدری , هادی صیادی , پیوند کد و ژنوم ژئوپلیتیک در سیاست خارجی (مطالعه‌ی موردی: افغانستان و ایران) , پژوهش های روابط بین الملل , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۳۷-۷۲
 26. حسین جعفرزاده بهابادی , محسن خلیلی , نقش‌های ملی و پیدایش قدرت‌نرم: تحلیل کمی گفتارها/نوشتارهای مقام‌معظم‌رهبری(1368-1388) , مطالعات قدرت نرم , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۹-۴۰
 27. فرزانه برناه , محسن خلیلی , برابرسنجی دلایل نقض بی‌طرفی ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم , تاریخ اسلام و ایران , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۳۵-۷۰
 28. محسن خلیلی , تحول مفهوم سیاست خارجی در چهار برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه , سیاست ملل , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۶۷-۹۶
 29. محسن خلیلی , فهیمه حسینی , بازخوانی نامه‌های امیرکبیر برپایه‌ی هدف‌های سه‌گانه‌ی سیاست‌خارجی , تاریخ نگری و تاریخ نگاری , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۳۹-۷۵
 30. محسن خلیلی , نقش پارلمان‌ها در سیاست خارجی , اسناد بهارستان , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۸۵-۱۰۶
 31. سعید محمدی گماری , محسن خلیلی , تأثیر عوامل متغیّر در تغییر کارکردِ سیاست خارجی ایران: ناهمانندی های دوران جمهوری اسلامی ایران (1384-1357) , پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۲۶-۱۴۷
 32. محسن خلیلی , قانون‌اساسی جدید عراق و پیدایش دوباره‌ی کشمکش‌ سیاسی , مطالعات جهان , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۹۳-۱۲۰
 33. محسن خلیلی , زهرا سلیمانی پور , فهیمه عشرتی خلیل آباد , بررسیِ بحران آذربایجان برپایه‌ی مدل مدیریت بحران برچر , تاریخ روابط خارجی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۴۷-۱۸۴
 34. محسن خلیلی , ویژگی های سیاست خارجی در برنامه پنجم توسعه , مطالعات بین المللی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۱۳۵-۱۶۳
 35. محسن خلیلی , معصومه زارعی هدک , بازشناسی سازمان همکاری شانگهای بر بنیانِ نسل سوم نظریه‌ منطقه‌گرایی , راهبرد اجتماعی-فرهنگی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۱۲۱-۱۵۰
 36. امیر عباسی خوشکار , محسن فرامرزی , محسن خلیلی , بازنمایی هست‌مایه‌های فرهنگ سیاسی ناهماهنگ در نخستین مجلس شورای ملی مشروطه , جامعه شناسی سیاسی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱۸۰-۲۱۶
 37. محسن خلیلی , بازخوانی نامه‌های میرزاحسین‌خانِ سپهسالار در پرتوِ چشمداشت‌های هفت‌گانه‌ از سیاست‌خارجی , سند پژوهی بهارستان , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۴۹-۷۵
 38. محسن خلیلی , هادی صیادی , جهانگیر حیدری , پیوند کد و ژنوم ژئوپلیتیک در سیاست‌خارجی (نمونه‌پژوهی: ترکیه و ایران) , مطالعات اوراسیای مرکزی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۳۹-۵۶
 39. محسن خلیلی , جهانگیر حیدری , هادی صیادی , حسین اصغری ثانی , ژنومهای ژئوپلیتیک موثر در سیاست خارجی ایران و جمهوری آذربایجان , مطالعات سیاسی جهان اسلام , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۴۳-۷۶
 40. محسن خلیلی , جهانگیر حیدری , هادی صیادی , حسین اصغری ثانی , مدل‌سازی ژنوم‌های ژئوپلیتیک تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و عراق , جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱۷-۴۴
 41. محسن خلیلی , جهانگیر حیدری , منیر یاری , آینده پژوهی سیاست‌خارجی: کد/ ژنوم های ژئوپلیتیک ایران و همسایگان , مطالعات آینده پژوهی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۳۱-۷۸
 42. محسن خلیلی , رضا دانشمندی , نگاهی به مدل دولت/ ملت سازی در مالزی , جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۸۵-۱۲۴
 43. محسن خلیلی , نسترن صالح نیا , مسأله‌ی زن در نگرش خبرگان قانون اساسی , پژوهش نامه زنان , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۴۹-۶۹
 44. محسن خلیلی , گنجایش سازی قانون اساسی برای توسعه یافتگی , مطالعات بین المللی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۵۵-۷۳
 45. محسن خلیلی , بنیان‌گذاری گروه درس‌های روش‌شناسی در دوره کارشناسی علوم‌سیاسی , مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۸۳-۱۳۳
 46. محسن خلیلی , رضا دانشمندی , سیدمحسن موسوی زاده جزایری , نمایندگی/ سخن‌گویی جهان اسلام: چیستی ادعا و کیستی مدعی , پژوهش های روابط بین الملل , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۰۱-۱۲۹
 47. محسن خلیلی , ویژگی‌های بافتار ژئوپولیتیک ایرانِ دوران قاجار از منظر سفرنامه‌ نویسان روسیه , تاریخ اسلام و ایران , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۰۵-۱۴۲
 48. محسن خلیلی , مجتبی کفاشان کاخکی , مجتبی کفاشان کاخکی , بررسی بایستگی‌های تدوین سیاست ملی اطّلاع‌رسانی در ایران , پژوهشنامه مرکز تحقیقات استراتژیک , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۹-۲۶
 49. محسن خلیلی , مرتضی منشادی , فهیمه آزموده , بایستگی های ژئواکونومیک توسعه منطقه جنوب شرق ایران , روابط خارجی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۸۱-۱۲۴
 50. محسن خلیلی , مجلس شورای ملی در نقش راهرویی برای بنیادگذاری سلطنت مطلقه , اسناد بهارستان , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۳۱-۱۵۲
 51. محسن خلیلی , مناسبات فرامرزیِ روزگار قاجاریه: روابط خارجی یا سیاست خارجی؟ , تاریخ روابط خارجی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۷۹-۱۰۱
 52. محسن خلیلی , سمیه حمیدی , تحلیل گفتمان مقوله سیاست خارجی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت , پژوهشنامه علوم سیاسی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۷۵-۱۰۶
 53. محسن خلیلی , سمیه حمیدی , تحلیل گفتمان مفهوم صدور انقلاب از منظر خبرگان قانون اساسی , رهیافت های سیاسی و بین المللی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۸۱-۱۱۸
 54. محسن خلیلی , بازخوانی نیت مند اسناد در پژوهش های تاریخی: پیشنهاد مدلی دومتغیره برای بازتفسیر رخدادهای تاریخ معاصر ایران , مطالعات تاریخ فرهنگی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۵۹-۹۲
 55. محسن خلیلی , مریم مظفری پور , سیدمحسن موسوی زاده جزایری , مقایسه مفهوم صدور انقلاب در انقلاب‌های فرانسه و روسیه , جستارهای سیاسی معاصر , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۴۷-۷۱
 56. محسن خلیلی , مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , راهبرد , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۷-۴۵
 57. محسن خلیلی , پیشینه اندیشه دولت متمرکز اقتدارگرا در متن مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی , پیام بهارستان , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۷۰۴-۷۳۲
 58. محسن خلیلی , فاطمه صلواتی طرقی , پیوند حامی _ پیرو و سقوط نظام پهلوی ساختار توازن قدرت و کارگزار انقلابی , پژوهشنامه علوم سیاسی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۷۵-۱۰۸
 59. محسن خلیلی , کاربست آرمان های اخلاقی در کردار خارجی کشورها: صلح یا جنگ؟ , مطالعات بین المللی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۱۷۹-۲۰۸
 60. محسن خلیلی , فهیمه آزموده , پس زمینه تاریخی / اندیشه ای سیاست خارجی تعالی گرا , پژوهش های خاورمیانه-پژوهش سیاست , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۹۹-۱۵۴
 61. محسن خلیلی , بازنمایی مولفه اسلامی هویت در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجار , پژوهش نامه تاریخ , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۲۳-۶۷
 62. محسن خلیلی , دشواره‌ی کاربست فرضیه در پ‍ژوهش‌های تاریخی , مطالعات تاریخ فرهنگی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۴۹-۷۴
 63. محسن خلیلی , محمدجواد رنجکش , انرژی و سیاست خارجی در دولت تحصیل دار (سه حوزه همسایگی) , مطالعات بین المللی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۱۳۹-۱۶۶
 64. محسن خلیلی , نظام حقوق اساسی مقایسه ای با دانش مطالعات منطقه ای , مطالعات اوراسیای مرکزی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۷۹-۹۸
 65. محسن خلیلی , شالوده شکنی اصل چهل و چهارم قانون اساسی , پژوهشنامه علوم سیاسی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۶۹-۱۰۳
 66. محسن خلیلی , چیستی نقش کنگره در تعیین سیاست خارجی آمریکا , مطالعات بین المللی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷, صفحه ۲۷-۶۸
 67. محسن خلیلی , جایگاه مسأله فرنگ در روایت مورخان دوران قاجار:بررسی برخی از گزارش های تاریخی , تاریخ نگری و تاریخ نگاری , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۸۷-۱۲۳
 68. محسن خلیلی , نظریه پردازی در سیاست های زمامدارانه در ایران , پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۷۱-۹۳
 69. محسن خلیلی , بازنمایی عنصرایرانی در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجاریه , سیاست- دانشگاه تهران , دوره ( ۳۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۱۱۵-۱۳۶
 70. محسن خلیلی , قراردادرویتر،درون مایه های یک تصمیم , تاریخ روابط خارجی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۴۹-۷۱
 71. محسن خلیلی , بازنمایی (خودی - دیگری) در گزارشهای تاریخی روزگار قاجار 2 , اطلاعات سیاسی_اقتصادی , دوره ( ۲۵۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰, صفحه ۱۷۸-۱۹۳
 72. عباس کشاورز شکری , زاهد غفاری هشچین , محسن خلیلی , بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران:تحلیل انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی , علوم اجتماعی-دانشگاه علامه طباطبایی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۳۹-۸۷
 73. محسن خلیلی , ویژگی های سیاست خارجی انقلابی از دیدگاه خبرگان قانون اساسی , مطالعات بین المللی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۱۵۵-۱۸۶
 74. محسن خلیلی , قومیت در نگرش خبرگان قانون اساسی , پژوهشنامه علوم سیاسی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۷۳-۱۱۹
 75. محسن خلیلی , بازنمایی (خودی - دیگری) در گزارشهای تاریخی روزگار قاجار 1 , اطلاعات سیاسی_اقتصادی , دوره ( ۲۵۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶, صفحه ۱۸۲-۲۰۳
 76. محسن خلیلی , قانون اساسی جدید عراق و مهندسی ساختار دولت , مطالعات بین المللی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۱۲۷-۱۶۲
 77. محسن خلیلی , سرمایه اجتماعی در تاریخ بیهقی , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۱۵۱-۱۷۳
 78. محسن خلیلی , بازنگری قانون اساسی ایران و تحول کیفی اقتدار سیاسی , رهیافت های سیاسی و بین المللی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۹۷-۱۲۰
 79. محسن خلیلی , مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی(نفوذ پذیری - تصمیم پذیری) , پژوهشنامه علوم سیاسی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۶۹-۹۵
 80. دکتر عباس کشاورز شکری , محسن خلیلی , اندیشه تأسیس دولت مقتدر مرکزی پس از انقلاب مشروطیت , دانش سیاسی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۱۶۹-۱۹۷
 81. محسن خلیلی , آسیب شناسی مشارکت زنان در جامعه معاصر ایران , پژوهش زنان , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹, صفحه ۱۶۵-۱۸۶
 82. محسن خلیلی , آسیب شناسی مشارکت زنان در سیاست , رهیافت های سیاسی و بین المللی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹
 83. محسن خلیلی , چیستی مفهوم فرنگ در گزارشنامه های تاریخی روزگار قاجار , پژوهشنامه علوم سیاسی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹
 84. محسن خلیلی , مجتبی کفاشان کاخکی , جامعه انسانی و تاثیر اطلاعات بر آن , ره آورد نور , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۷, صفحه ۶-۱۵
 85. محسن خلیلی , پیوند نظریه دولت‌های ناکام با دومینوی انقلاب‌های رنگی در منطقه اور - آسیا , مطالعات بین المللی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴, صفحه ۱۲۹-۱۵۴
 86. محسن خلیلی , مفهوم آزادی در نگرش خبرگان قانون اساسی , پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۳, صفحه ۱۳-۵۰
 87. محسن خلیلی , نگاهی انتقادی به ایرانشناسی آرتور میلسپو , علوم انسانی-دانشگاه الزهرا(س) , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹, صفحه ۱۰۹-۱۳۰
 88. محسن خلیلی , نقدی از (دیگر- ایران) شناسی انگلیسی ها , پژوهشنامه علوم سیاسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳, صفحه ۱۱-۱۳
 89. محسن خلیلی , نگاه تاریخی ایرانی به رخداد تدریجی کاتاستروف , پژوهشنامه علوم سیاسی , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲
 90. محسن خلیلی , روابط مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه مجریه در چهارچوب بندی برنامه توسعه همه جانبه کشور , حقوق اساسی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۷-۵۰
 91. محسن خلیلی , بررسی مقایسه ای مساله قومیت در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی , حقوق اساسی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۱۰۱-۱۱۶
 92. محسن خلیلی , آسیب شناسی و بازنمایی هویت ایرانی در دو مکتوب مستشارالدوله و شادمان , مطالعات تاریخی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶, صفحه ۳۳-۵۲
 93. محسن خلیلی , اکسیر ماثر نو: بررسی مقایسه ای مشکله هویت در تاریخ نگاری قاجاریه , دانشنامه حقوق و سیاست , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵, صفحه ۱۹-۵۰
 94. محسن خلیلی , آسيب شناسي و بازنمايي هويت ايراني در دو مكتوب مستشارالدوله و شادمان , مطالعات تاریخی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۴
 95. محسن خلیلی , نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام: بررسی انتقادی , حقوق اساسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۶۵-۹۰
 96. محسن خلیلی , اخبار ناصری و مظفری در باب حقایق افضل: بررسی مقایسه ای مشکله ی هویت در تاریخ نگاری قاجاریه , مطالعات ملی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۴, صفحه ۶۵-۱۰۴
 97. محسن خلیلی , نگاهی مقایسه ای به مساله بازنگری قانون اساسی: خبرگان 1358 و شورای بازنگری 1368 , متین , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۲, صفحه ۱۱۱-۱۴۴
 98. محسن خلیلی , تصمیم گیری در روابط خارجی: فهم چرایی تمایز با نگاهی مقایسه ای به روزگار امیرکبیر و سپهسالار , تاریخ معاصر ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۳, صفحه ۲۳-۴۸
 99. محسن خلیلی , استغراب استذلال استتباع , نامه پژوهش , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲, صفحه ۱۳-۴۸
 100. محسن خلیلی , چشم به دست غرب نسخه برای شرق: غرب از نگاه احسان نراقی , نامه پژوهش , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲, صفحه ۱۸۷-۲۲۱
 101. محسن خلیلی , مقایسه مساله بازنگری در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی , متین , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۳, صفحه ۱۳۱-۱۸۲
 102. محسن خلیلی , آفرینش وفاق کارویژه قانون اساسی , مطالعات ملی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۷۸/۱۲, صفحه ۷-۲۹
 103. محسن خلیلی , مقایسه مساله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی , متین , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹, صفحه ۲۱۱-۲۳۸
 104. محسن خلیلی , تاریخ شفاهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: طرحنامه تدوین و بازنگری , حقوق عمومی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۵, صفحه ۶۸-۷۷
 105. محسن خلیلی , قانون اساسی و حقوق شهروندان , اطلاعات سیاسی_اقتصادی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۴, صفحه ۳۰-۳۷
 106. محسن خلیلی , بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی , متین , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۷۷/۱۲, صفحه ۲۲۵-۲۶۶