1. محسن خلیلی , صدیقه هاشمی , حقابه هلمند و پیشینه آن , روابط خارجی , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵, صفحه ۲۰۱۶-۱۱
 2. محسن خلیلی , کژتابی ساختِ زبانی در اصل نود و نهم قانون اساسی , جستارهای حقوق عمومی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۲۰۱۷-۱۰
 3. محسن خلیلی , محمود باهوش فاردقی , ساخت دوگانه دولت سازی نوین افغانستان , سیاست- دانشگاه تهران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۲۰۱۵-۱۱
 4. محسن خلیلی , دردسرسازیِ تاریخ در برساختنِ سیاست‌خارجی , خاورپژوهی سیاسی , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۲۰۱۶-۱۲
 5. ابوالقاسم شهریاری , محسن خلیلی , حسین اکبری , سنجش تساهل سیاسی و عوامل مؤثر بر آن: نمونه‌پژوهی، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , پژوهش های راهبردی سیاست , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۲۰۱۶-۹
 6. ابوالقاسم شهریاری , محسن خلیلی , حسین اکبری , بررسی عوامل موثر بر آگاهی از حقوق اساسی؛ نمونه پژوهی، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , جامعه شناسی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۲۰۱۵-۷
 7. محسن خلیلی , بایستگیِ ‌بنیاد نهادن ‌مکتب ‌خراسان ‌بزرگ‌ در علوم ‌سیاسی , خاورپژوهی سیاسی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۰۱۵-۱۱
 8. محسن خلیلی , دوگانه‌ی مشروطه: تجربه‌های آشنا، فقدانِ نظریه , ممالک محروسه , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۲۰۱۵-۱۱
 9. محسن خلیلی , صدیقه هاشمی , چرایی فقدان فدرالیسم در قانون اساسی 1382 افغانستان , جغرافیای سیاسی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۲۰۱۷-۶
 10. محسن خلیلی , پارسی گردانی انگارگانی واژگان سیاسی: نمونه پژوهی سیاسی، لیبرالیسم , پژوهشنامه علوم سیاسی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۲۰۱۶-۳
 11. محسن خلیلی , کشاکشِ دولت الکترونیک با دموکراسی الکترونیک , دولت پژوهی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۰۱۵-۱۲
 12. محسن خلیلی , امیر عباسی خوشکار , مجید شمس الدینی نژاد , فرهنگ سیاسی نخبگان زمانه برآمدن و برافتادن پهلوی اول , پژوهشنامه علوم سیاسی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۰۱۵-۳
 13. محسن خلیلی , دشواره‌ی هویت در روایت صادق‌خانِ مستشارالدّوله از مشروطیت , ممالک محروسه , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۰۱۵-۸
 14. محسن خلیلی , مؤلّفه های جغرافیاپایه در قوانین اساسی جدید افغانستان و عراق , جغرافیای سیاسی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۰۱۵-۷
 15. ابوالقاسم شهریاری , محسن خلیلی , حسین اکبری , سنجش رابطة سرمایة اجتماعی با تساهل مذهبی (نمونه‌پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد) , مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۲۰۱۵-۶
 16. سمیه زمانی , محسن خلیلی , بازنمایی دیگری در قالب کارگزاران اجتماعی در روزنامه های قانون و کاوه , جستارهای سیاسی معاصر , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲۰۱۵-۱
 17. محسن خلیلی , امیر عباسی خوشکار , برابرسنجیِ مفهومی آموزه‌هایِ سه‌گانه‌یِ سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ امّ‌القرا، تمدّن ایرانی، ائتلاف/ اتّحاد , تحقیقات سیاسی بین المللی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲۰۱۵-۲
 18. محسن خلیلی , جهانگیر حیدری , حسین اصغری ثانی , هادی صیادی , ژنوم‌های ژئوپلیتیکِ تأثیرگذار بر کُدهای رفتاری در سیاست‌خارجی ایران و روسیه , سیاست جهانی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳
 19. محسن خلیلی , محمود باهوش فاردقی , برابرسنجی نگاه ایرانی به یورش آمریکا به افغانستان , تحقیقات سیاسی بین المللی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳
 20. حسین جعفرزاده بهابادی , محسن خلیلی , بازتابِ سمت‌گیری سیاست خارجی درگفتارها و نوشتارهای آیت‌الله‌ خامنه‌ای 1388-1368 , سیاست خارجی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۲۰۱۴-۶
 21. محسن خلیلی , فاطمه صلواتی , گسترده سازی و استمرار تحریم ها علیه ایران/ بنیان‌ زبرنظری سازو کار تحریم/ توازن در ساختار نظام بین‌المللی , مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱
 22. فاطمه دانشورمحمدزادگان , سمانه شفیع زاده , محسن خلیلی , دکترین نیکسون و سیاست نفتی ایران در دهه 1350 بررسی مقایسه‌ای براساسِ مدل پیوستگی روزنا , پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱
 23. محسن خلیلی , جهانگیر حیدری , هادی صیادی , پیوندِ ژنگانِ ژئوپلیتیک و سیاست‌خارجی، نمونه‌پژوهی: پاکستان و ایران , مطالعات شبه قاره , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲
 24. محسن خلیلی , جهانگیر حیدری , حسین اصغری ثانی , فعّال سازیِ ژنوم های قدرت آفرین/ خاموش‌سازیِ ژنوم‌های قدرت‌زدا (نمونه‌پژوهی: قطر) , مطالعات آینده پژوهی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲
 25. محسن خلیلی , حسین جعفرزاده بهابادی , بازنمایی الگویِ صدور انقلاب در اندیشه‌ی سیاسی رهبر معظم انقلاب اسلامی (1368 تا 1388) , پژوهشنامه انقلاب اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷
 26. محسن خلیلی , جهانگیر حیدری , منیر یاری , ژنگان ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس سنجش همگرایی/ واگرایی درون منطقه ای با بهره گیری از تکنیک SWOT , راهبرد , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷
 27. محسن خلیلی , مهدیه انتظاری , سیاست خارجی بایسته از دیدگاه ملکم‌خان , مطالعات تاریخ فرهنگی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷
 28. محسن خلیلی , جهانگیر حیدری , هادی صیادی , پیوند کد و ژنوم ژئوپلیتیک در سیاست خارجی (مطالعه‌ی موردی: افغانستان و ایران) , پژوهش های روابط بین الملل , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷
 29. حسین جعفرزاده بهابادی , محسن خلیلی , نقش‌های ملی و پیدایش قدرت‌نرم: تحلیل کمی گفتارها/نوشتارهای مقام‌معظم‌رهبری(1368-1388) , مطالعات قدرت نرم , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷
 30. فرزانه برناه , محسن خلیلی , برابرسنجی دلایل نقض بی‌طرفی ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم , تاریخ اسلام و ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷
 31. محسن خلیلی , تحول مفهوم سیاست خارجی در چهار برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه , سیاست ملل , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷
 32. محسن خلیلی , فهیمه حسینی , بازخوانی نامه‌های امیرکبیر برپایه‌ی هدف‌های سه‌گانه‌ی سیاست‌خارجی , تاریخ نگری و تاریخ نگاری , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷
 33. محسن خلیلی , نقش پارلمان‌ها در سیاست خارجی , اسناد بهارستان , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶
 34. سعید محمدی گماری , محسن خلیلی , تأثیر عوامل متغیّر در تغییر کارکردِ سیاست خارجی ایران: ناهمانندی های دوران جمهوری اسلامی ایران (1384-1357) , پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶
 35. محسن خلیلی , قانون‌اساسی جدید عراق و پیدایش دوباره‌ی کشمکش‌ سیاسی , مطالعات جهان , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶
 36. محسن خلیلی , زهرا سلیمانی پور , فهیمه عشرتی خلیل آباد , بررسیِ بحران آذربایجان برپایه‌ی مدل مدیریت بحران برچر , تاریخ روابط خارجی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶
 37. محسن خلیلی , ویژگی های سیاست خارجی در برنامه پنجم توسعه , مطالعات بین المللی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴
 38. محسن خلیلی , معصومه زارعی هدک , بازشناسی سازمان همکاری شانگهای بر بنیانِ نسل سوم نظریه‌ منطقه‌گرایی , راهبرد اجتماعی-فرهنگی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴
 39. امیر عباسی خوشکار , محسن فرامرزی , محسن خلیلی , بازنمایی هست‌مایه‌های فرهنگ سیاسی ناهماهنگ در نخستین مجلس شورای ملی مشروطه , جامعه شناسی سیاسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳
 40. محسن خلیلی , بازخوانی نامه‌های میرزاحسین‌خانِ سپهسالار در پرتوِ چشمداشت‌های هفت‌گانه‌ از سیاست‌خارجی , سند پژوهی بهارستان , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱
 41. محسن خلیلی , هادی صیادی , جهانگیر حیدری , پیوند کد و ژنوم ژئوپلیتیک در سیاست‌خارجی (نمونه‌پژوهی: ترکیه و ایران) , مطالعات اوراسیای مرکزی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹
 42. محسن خلیلی , جهانگیر حیدری , هادی صیادی , حسین اصغری ثانی , ژنومهای ژئوپلیتیک موثر در سیاست خارجی ایران و جمهوری آذربایجان , مطالعات سیاسی جهان اسلام , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹
 43. محسن خلیلی , جهانگیر حیدری , هادی صیادی , حسین اصغری ثانی , مدل‌سازی ژنوم‌های ژئوپلیتیک تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و عراق , جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹
 44. محسن خلیلی , جهانگیر حیدری , منیر یاری , آینده پژوهی سیاست‌خارجی: کد/ ژنوم های ژئوپلیتیک ایران و همسایگان , مطالعات آینده پژوهی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹
 45. محسن خلیلی , رضا دانشمندی , نگاهی به مدل دولت/ ملت سازی در مالزی , جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳
 46. محسن خلیلی , نسترن صالح نیا , مسأله‌ی زن در نگرش خبرگان قانون اساسی , پژوهش نامه زنان , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳
 47. محسن خلیلی , گنجایش سازی قانون اساسی برای توسعه یافتگی , مطالعات بین المللی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱
 48. محسن خلیلی , بنیان‌گذاری گروه درس‌های روش‌شناسی در دوره کارشناسی علوم‌سیاسی , مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲
 49. محسن خلیلی , رضا دانشمندی , سیدمحسن موسوی زاده جزایری , نمایندگی/ سخن‌گویی جهان اسلام: چیستی ادعا و کیستی مدعی , پژوهش های روابط بین الملل , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲
 50. محسن خلیلی , ویژگی‌های بافتار ژئوپولیتیک ایرانِ دوران قاجار از منظر سفرنامه‌ نویسان روسیه , تاریخ اسلام و ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲
 51. محسن خلیلی , مجتبی کفاشان کاخکی , مجتبی کفاشان کاخکی , بررسی بایستگی‌های تدوین سیاست ملی اطّلاع‌رسانی در ایران , پژوهشنامه مرکز تحقیقات استراتژیک , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹
 52. محسن خلیلی , مرتضی منشادی , فهیمه آزموده , بایستگی های ژئواکونومیک توسعه منطقه جنوب شرق ایران , روابط خارجی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹
 53. محسن خلیلی , مجلس شورای ملی در نقش راهرویی برای بنیادگذاری سلطنت مطلقه , اسناد بهارستان , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹
 54. محسن خلیلی , مناسبات فرامرزیِ روزگار قاجاریه: روابط خارجی یا سیاست خارجی؟ , تاریخ روابط خارجی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹
 55. محسن خلیلی , سمیه حمیدی , تحلیل گفتمان مقوله سیاست خارجی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت , پژوهشنامه علوم سیاسی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹
 56. محسن خلیلی , سمیه حمیدی , تحلیل گفتمان مفهوم صدور انقلاب از منظر خبرگان قانون اساسی , رهیافت های سیاسی و بین المللی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹
 57. محسن خلیلی , بازخوانی نیت مند اسناد در پژوهش های تاریخی: پیشنهاد مدلی دومتغیره برای بازتفسیر رخدادهای تاریخ معاصر ایران , مطالعات تاریخ فرهنگی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹
 58. محسن خلیلی , مریم مظفری پور , سیدمحسن موسوی زاده جزایری , مقایسه مفهوم صدور انقلاب در انقلاب‌های فرانسه و روسیه , جستارهای سیاسی معاصر , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶
 59. محسن خلیلی , مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , راهبرد , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱
 60. محسن خلیلی , پیشینه اندیشه دولت متمرکز اقتدارگرا در متن مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی , پیام بهارستان , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲
 61. محسن خلیلی , فاطمه صلواتی طرقی , پیوند حامی _ پیرو و سقوط نظام پهلوی ساختار توازن قدرت و کارگزار انقلابی , پژوهشنامه علوم سیاسی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲
 62. محسن خلیلی , کاربست آرمان های اخلاقی در کردار خارجی کشورها: صلح یا جنگ؟ , مطالعات بین المللی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹
 63. محسن خلیلی , فهیمه آزموده , پس زمینه تاریخی / اندیشه ای سیاست خارجی تعالی گرا , پژوهش های خاورمیانه-پژوهش سیاست , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹
 64. محسن خلیلی , بازنمایی مولفه اسلامی هویت در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجار , پژوهش نامه تاریخ , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹
 65. محسن خلیلی , دشواره‌ی کاربست فرضیه در پ‍ژوهش‌های تاریخی , مطالعات تاریخ فرهنگی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶
 66. محسن خلیلی , محمدجواد رنجکش , انرژی و سیاست خارجی در دولت تحصیل دار (سه حوزه همسایگی) , مطالعات بین المللی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴
 67. محسن خلیلی , نظام حقوق اساسی مقایسه ای با دانش مطالعات منطقه ای , مطالعات اوراسیای مرکزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲
 68. محسن خلیلی , شالوده شکنی اصل چهل و چهارم قانون اساسی , پژوهشنامه علوم سیاسی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲
 69. محسن خلیلی , چیستی نقش کنگره در تعیین سیاست خارجی آمریکا , مطالعات بین المللی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷
 70. محسن خلیلی , جایگاه مسأله فرنگ در روایت مورخان دوران قاجار:بررسی برخی از گزارش های تاریخی , تاریخ نگری و تاریخ نگاری , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳
 71. محسن خلیلی , نظریه پردازی در سیاست های زمامدارانه در ایران , پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳
 72. محسن خلیلی , بازنمایی عنصرایرانی در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجاریه , سیاست- دانشگاه تهران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱
 73. محسن خلیلی , قراردادرویتر،درون مایه های یک تصمیم , تاریخ روابط خارجی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱
 74. محسن خلیلی , بازنمایی (خودی - دیگری) در گزارشهای تاریخی روزگار قاجار 2 , اطلاعات سیاسی_اقتصادی , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰
 75. محسن خلیلی , ویژگی های سیاست خارجی انقلابی از دیدگاه خبرگان قانون اساسی , مطالعات بین المللی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹
 76. محسن خلیلی , قومیت در نگرش خبرگان قانون اساسی , پژوهشنامه علوم سیاسی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹
 77. عباس کشاورز شکری , زاهد غفاری هشچین , محسن خلیلی , بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران:تحلیل انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی , علوم اجتماعی-دانشگاه علامه طباطبایی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹
 78. محسن خلیلی , بازنمایی (خودی - دیگری) در گزارشهای تاریخی روزگار قاجار 1 , اطلاعات سیاسی_اقتصادی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶
 79. محسن خلیلی , قانون اساسی جدید عراق و مهندسی ساختار دولت , مطالعات بین المللی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳
 80. محسن خلیلی , سرمایه اجتماعی در تاریخ بیهقی , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳
 81. محسن خلیلی , بازنگری قانون اساسی ایران و تحول کیفی اقتدار سیاسی , رهیافت های سیاسی و بین المللی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳
 82. محسن خلیلی , مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی(نفوذ پذیری - تصمیم پذیری) , پژوهشنامه علوم سیاسی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱
 83. دکتر عباس کشاورز شکری , محسن خلیلی , اندیشه تأسیس دولت مقتدر مرکزی پس از انقلاب مشروطیت , دانش سیاسی , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲
 84. محسن خلیلی , آسیب شناسی مشارکت زنان در جامعه معاصر ایران , پژوهش زنان , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹, صفحه ۲۰۰۷-۴
 85. محسن خلیلی , آسیب شناسی مشارکت زنان در سیاست , رهیافت های سیاسی و بین المللی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹
 86. محسن خلیلی , چیستی مفهوم فرنگ در گزارشنامه های تاریخی روزگار قاجار , پژوهشنامه علوم سیاسی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹
 87. محسن خلیلی , مجتبی کفاشان کاخکی , جامعه انسانی و تاثیر اطلاعات بر آن , ره آورد نور , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۷
 88. محسن خلیلی , پیوند نظریه دولت‌های ناکام با دومینوی انقلاب‌های رنگی در منطقه اور - آسیا , مطالعات بین المللی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴
 89. محسن خلیلی , مفهوم آزادی در نگرش خبرگان قانون اساسی , پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۳
 90. محسن خلیلی , نگاهی انتقادی به ایرانشناسی آرتور میلسپو , علوم انسانی-دانشگاه الزهرا(س) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹
 91. محسن خلیلی , نقدی از (دیگر- ایران) شناسی انگلیسی ها , پژوهشنامه علوم سیاسی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳
 92. محسن خلیلی , نگاه تاریخی ایرانی به رخداد تدریجی کاتاستروف , پژوهشنامه علوم سیاسی , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲
 93. محسن خلیلی , روابط مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه مجریه در چهارچوب بندی برنامه توسعه همه جانبه کشور , حقوق اساسی , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲
 94. محسن خلیلی , بررسی مقایسه ای مساله قومیت در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی , حقوق اساسی , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲
 95. محسن خلیلی , آسیب شناسی و بازنمایی هویت ایرانی در دو مکتوب مستشارالدوله و شادمان , مطالعات تاریخی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶, صفحه ۲۰۰۵-۳
 96. محسن خلیلی , اکسیر ماثر نو: بررسی مقایسه ای مشکله هویت در تاریخ نگاری قاجاریه , دانشنامه حقوق و سیاست , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵, صفحه ۲۰۰۵-۳
 97. محسن خلیلی , آسيب شناسي و بازنمايي هويت ايراني در دو مكتوب مستشارالدوله و شادمان , مطالعات تاریخی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۴
 98. محسن خلیلی , نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام: بررسی انتقادی , حقوق اساسی , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲
 99. محسن خلیلی , اخبار ناصری و مظفری در باب حقایق افضل: بررسی مقایسه ای مشکله ی هویت در تاریخ نگاری قاجاریه , مطالعات ملی , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۴, صفحه ۲۰۰۳-۳
 100. محسن خلیلی , نگاهی مقایسه ای به مساله بازنگری قانون اساسی: خبرگان 1358 و شورای بازنگری 1368 , متین , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۲
 101. محسن خلیلی , تصمیم گیری در روابط خارجی: فهم چرایی تمایز با نگاهی مقایسه ای به روزگار امیرکبیر و سپهسالار , تاریخ معاصر ایران , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۳
 102. محسن خلیلی , استغراب استذلال استتباع , نامه پژوهش , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲
 103. محسن خلیلی , چشم به دست غرب نسخه برای شرق: غرب از نگاه احسان نراقی , نامه پژوهش , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲
 104. محسن خلیلی , مقایسه مساله بازنگری در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی , متین , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۳
 105. محسن خلیلی , آفرینش وفاق کارویژه قانون اساسی , مطالعات ملی , تاریخ: ۱۳۷۸/۱۲
 106. محسن خلیلی , مقایسه مساله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی , متین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹
 107. محسن خلیلی , تاریخ شفاهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: طرحنامه تدوین و بازنگری , حقوق عمومی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۵
 108. محسن خلیلی , قانون اساسی و حقوق شهروندان , اطلاعات سیاسی_اقتصادی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۴
 109. محسن خلیلی , بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی , متین , تاریخ: ۱۳۷۷/۱۲